dimecres, 18 de març del 2015

El rellotje de arena
Com funciona? es mesurat per l'estona que triga una quantitat d'arena fina en passar d'un recipient a un altre, amb un petit orifici.
Quan es va inventar? Es desconegut pero molt antic.
S'utiliza avui en dia?Si,pero mes per decoracio que per mesurar el temps.
Cristian García Díaz
La mesura del temps
-Tipus:
D'arena

-Com funciona:
El temps és mesurat per l'estona que triga una quantitat d'arena molt fina en passar d'un recipient a un altre, també per un petit orifici

-Època que es va inventar:
1338

-S'utilitza actualment?
 Encara sutilitza, per exemple en jocs de taula

Foto:
  
Cristian Toledano Ortega 3e